Svetelný panel ponúka zábavnou formou možnosti na skúmanie svetla, farby a tvaru alebo pre sústredenú skupinovú prácu.