Archív Obchodných podmienok

Tu nájdete Obchodné podmienky nášho e-shopu, ktoré už stratili platnosť a boli nahradené novým znením Obchodných podmienok. Predtým uzavreté kúpne zmluvy sa riadia podľa Obchodných podmienok platných v čase uzavretia obchodu.